Combo 3 (Bí quyết thu phục nhân tâm + Bí quyết thành công trong hùng biện, đàm phán, thuyết trình + Quyết tâm thành công sẽ tới)

#COMBO_SÁCH _KĨ_NĂNG

#Khởi_động_mùa_hội_sách_sôi_động

Người có khí phách lớn thì có tư tưởng, chí hướng, tâm hồn, lý tưởng, kế hoạch, hành động lớn. Đó là những nhà lãnh đạo chân chính, hành động quang minh chính đại, sống đức độ, bao dung.

Đặc điểm lớn nhất của người có khí phách là sự cao thượng. Đây là một phong cách sống. Nhà lãnh đạo chân chính sống bằng lòng tin, chứ không phải bằng những lá phiếu. Chính đức tính cao thượng của nhà lãnh đạo mới cảm hóa được cấp dưới.

Vì vậy, bạn muốn trở thành nhà quản lý giỏi trước hết bạn phải rèn luyện tính cao thượng. Khi bạn có khí phách lớn tức là bạn đã trở thành trụ cột tinh thần của cả một tập thể.

COMBO : Bí quyết thu phục nhân tâm + Quyết tâm thành công sẽ tới + Bí quyết thành công trong hùng biện, đàm phán, thuyết trình => sẽ là lựa chọn sáng giá của bạn trong mùa hội sách năm nay.