VĂN KHẤN NÔM TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT

        Văn khấn, theo cách hiểu thông thường là một phương tiện giao tiếp giữa người ở cõi dương (người sống) với người ở cõi âm (người chết). Lời khấn bày tỏ thành tâm, thành ý của người đang sống trước các lực lượng siêu nhiên, trước các đấng vô hình, trước sự linh thiêng của các hương hồn người đã khuất, trước các oai lực của Thánh, Thần, Phật, Bố Tát…

        Người xưa cho rằng “Tâm động quỷ thần tri” (nghĩa là tâm ta thành kính mà cầu khấn, thần linh ắt thấu tỏ). Bởi vì, tâm tuy vô hình nhưng là sợi dây liên hệ ràng buộc con người với thế giới tâm linh. Do đó lời khấn ngoài yếu tố văn hóa cầu kì nhưng phải giữ được cái cốt lõi là sự thành tâm. Lời khấn phải thực sự hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Khi khấn, con người cần rũ bỏ hết mọi muộn phiền và những dục vọng tầm thường, hướng tới 1 tương lai tốt đẹp.

        Theo phong tục và nghi lễ cổ truyền của người Việt Nam, trong các nghi lễ dâng hương bao giờ cũng phải tuân thủ trật tự là: Sắm lễ, dâng lễ, thắp hương và cầu khấn

        Việc cầu khấn bày tỏ lòng thành tâm của người làm lễ dâng hương trước các đấng vô hình linh thiêng: Vong linh tổ tiên, Thần thánh, chư vị Thánh hiền, chư vị Bồ Tát, chư Phật mười phương. Từ xưa, trong chính sử và trong dân gian còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện linh ứng của lời cầu khấn thành tâm.

        Lời khấn của người xưa luôn bao hàm sự mong muốn vươn tới cuộc sống tốt đẹp, đạo đức, triết lý làm người, tỏa sáng vẻ đẹp văn hóa, đạo lý cổ nhân được lưu truyền theo năm tháng.


        Với mong muốn góp phần cùng bạn đọc sưu tầm, tìm hiểu những bài văn khấn cổ truyền, dễ nhớ, dễ thuộc được ghi chép trong sách cổ và lưu truyền trong dân gian, PandaBooks xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn: Văn khấn nôm truyền thống của người Việt