TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN/CTV MAKETING

Pandabook hiện đang tuyển CTV Maketing01 bn 

  • Lên kế hoch truyn thông chi tiết, phát trin ý tưởng và trin khai các hình thc qung cáo sáng to (viral, content video, bn tin, kênh tư vn) phát trin thương hiu sách PandaBooks.
  • Trin khai các chương trình quảng cáo, tạo sự kiện, kết nối báo chí, tiếp thị và hoạt động quảng bá của Công ty. Tùy từng chương trình truyền thông cụ thể, có thể làm độc lập hoặc phối hợp cùng các bộ phận khác hoặc các đối tác – khách hàng liên kết.

01 bn 

  • Chy qung cáo Facebook ads cho Fanpage; Nghiên cu, theo dõi và đánh giá các nhóm đối tượng khác nhau trên mng xã hi, forum để có kế hoch truyn ti ni dung phù hp, hiu qu.

----------------

ỨNG TUYỂN

- Inbox trực tiếp trên fanpage

- Gửi email: tuyendung@pandabook.vn

- Liên hệ: Mrs Giang 0123.828.2628 hoặc 024 7308 6066

Link Fan page: https://www.facebook.com/PandaBooks.vn/

Website: http://pandabook.vn/