Độc giả nói gì về "The new leader - Kế hoạch hành động 100 ngày lãnh đạo đàu tiên"

"Một trong những cuốn sách cơ bản và toàn diện nhất mà tôi từng đọc, xét trên những lời khuyên về việc nên làm hay không nên làm để có bước đầu lãnh đạo thành công. Đây nên là cuốn sach gối đầu giường cho tất cả những người lãnh đạo tham vọng, những người lần đầu tiên đảm nhận vijtris giám đôc điều hành, hay những giám đốc của những bộ phận khác nhau trong các tổ chức. Đây cũng là một công cụ tuyệt vời cho những người làm nhân sự hay những quan rlys đầy tài năng." 

                                        ----- Joe Griesedieck, cựu Giám đốc điều hành tại "Spencer Stuart", Phó Chủ tịch tại "Korn/Ferry International" ----


"Thực sự là một cuốn sách hay! Những nhà quản lý ở mọi cấp độ, dù còn non hay đã đã có nhiều kinh nghiệm cũng đều sẽ bay cao bay xa với sự nghiên cứu bài bản và khoa học nay!"

                                        ----- Bruce S. GELB, cựu Đại sứ tại Bỉ, cựu Phó Chủ tịch tại Bristol - Myers Squibb, cựu Chủ tịch tại Clairol -----


Kính mời các bạn độc giả quan tâm và đón đọc!!!